Nosaukums: Sidari, SIA

Reģistrācijas Nr.: 41503030597

Juridiskā adrese: Aulejas pagasts, Krāslavas novads, LV-5681, Latvija

Banka: A/S Swedbank

BIC/SWIFT: HABALV22

Konts: LV06HABA0551002913110

PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS NOTEIKUMI

Rezervācija ir spēkā pēc vienošanās ar saimnieci par mājiņas nomas datumu un drošības naudas iemaksas SIA „Sidari” bankas kontā, norādot:

  1. Par „Odziņas”, „Sonātes” rezervēšanu – 50% apmērā no pakalpojumu kopējās summas;
  2. Par „Venēcijas” rezervēšanu – 50 eiro.

UZMANĪBU!

  • 10 dienas pirms viesošanās laika sākuma iemaksātā drošības nauda NETIEK atmaksāta!
Copyright © 2018 SIDARI - brīvdienu mājas. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect