SIDARI kontaktpersona - Ilze
Tālrunis: +371-264 35 282
e-pasts: sidariviesunams@gmail.com

Adrese:

"Sidari", Aulejas pagasts

Krāslavas novads

LV-5681
Latvija


Rekvizīti:

Sia Sidari

 Reģ.nr. 41503030597

Banka: A/S Citadele

Konts: LV15PARX00228485 8000 1

* UZMANĪBU!!! Pieteikums ir spēkā pēc vienošanās par mājiņu nomas datumu un drošības naudas iemaksas Sidari  SIA bankas kontā norādot:
   „Sonātes” rezervēšana– 100 eiro, tel. nr. un iebraukšanas/izbraukšanas laiks. Pārējā summa maksājama 14 dienas līdz viesošanās datumam

 „Rotas” rezervēšana– 80 eiro, tel. nr. un iebraukšanas/izbraukšanas laiks. Pārējā summa maksājama 14 dienas līdz viesošanās datumam

UZMANĪBU!

  • ja rezervāciju atceļ 14 dienas pirms viesošanās laika sākuma,  iemaksātā drošības nauda NETIEK atmaksāta!